POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU WWW.PICPAC.PL

 

 

 • 1. DEFINICJE

 

 • Administrator – DOMANI Sp. z.o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Twarda 18/15p City Office, 00-105 Warszawa, NIP: 7010945823.

 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawa te regulują art. 15 – 22 ustawy RODO UE. Obejmują one: Prawo do informacji (art. 15 RODO UE),

Prawo do usunięcia (art. 17 RODO UE), Prawo do sprostowania (art. 16 RODO UE), Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO UE), Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO UE), Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO UE).

 

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.picpac.pl.

 

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 • 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 

2.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodne z przepisami RODO UE i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO UE.

2.2. Wyrażona przez Użytkownika zgoda stanowi również regulację dotyczącą pozwolenia w kontekście przepisów o ochronie danych. W tym celu Administrator poinformuje Użytkownika o celach przetwarzania danych oraz o ich prawie do zgłoszenia sprzeciwu. Jeżeli zgoda odnosi się również do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, Administrator wyraźnie zwróci na to uwagę w zgodzie, art. 88 ust. 1 RODO UE.

2.3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

 

 

 

 • 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

 

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym:

 

 1. a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień;

 

 1. b) w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;

 

 1. c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 

3.1.4. w celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę newsletter’a oraz drogą SMS/MMS – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

3.1.5. w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REJESTRACJA W SERWISIE

 

3.3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

 

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

 

3.4.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

3.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

 

3.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

3.4.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 

3.5. Na konto w Serwisie można zalogować się również za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Instagram, VK). W takim wypadku Serwis pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Użytkownik może w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w Serwisie.

 

3.6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ (KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG W SERWISIE)

 

3.7. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

 

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

 

3.8.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

3.8.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

3.8.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 

3.8.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

3.8.5. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

 

3.9. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

3.10. Dane osobowe są przetwarzane:

 

3.10.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

3.10.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

3.10.3 w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług.

 

 • 4. MARKETING

 

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

 

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

 

4.1.3. kierowaniu e-mailowych oraz drogą SMS/MMS powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

 

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

 

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 

REKLAMA KONTEKSTOWA

 

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REKLAMA BEHAWIORALNA

 

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

 

NEWSLETTER

 

4.5. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

 

4.6. Dane osobowe są przetwarzane:

 

4.6.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

4.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 

4.6.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem +48732082134 lub

wysyłając e-mail na adres info@pic-pac.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez kliknięcie „Anuluj subskrypcję” bezpośrednio z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał oraz dokonując odpowiednich ustawień w Koncie Klienta.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

 

4.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą MMS / SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

 

4.8. Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkowników dla celów marketingu bezpośredniego, mają oni prawo w każdej chwili, bez podania przyczyn, sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Dotyczy to także profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownicy sprzeciwią się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać ich danych osobowych do tych celów. Sprzeciw można złożyć nieodpłatnie i w dowolnej formie, w miarę możliwości na adres info@pic-pac.pl.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane Użytkowników w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą oni w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z powodów wynikających z ich szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Nie będziemy już wtedy przetwarzać  danych osobowych Użytkowników, chyba że udowodnimy, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami Użytkowników, prawami i wolnościami, a przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

 • 5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, VK). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

 • 6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 

6.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

6.3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

 

6.4. W ramach serwisu zbierane są informacje o geolokalizacji, tj. Administrator weryfikuje z jakiej lokalizacji ( kraju, województwa i miejscowości) Użytkownik składa zamówienie.

 

COOKIES „SERWISOWE”

 

6.5. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 

6.5.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 

6.5.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 

6.5.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 

6.5.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 

6.5.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 

6.5.6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

COOKIES „MARKETINGOWE”

 

6.6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika

(komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 

7.1.1. zakończenia wykonywania umowy,

 

7.1.2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

 

7.1.3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 

7.2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 • 8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym na adres email: info@pic-pac.pl lub telefonicznie : +48732082134.

 

8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

8.4 Użytkownik ma prawo w każdym czasie do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

 • 9. ODBIORCY DANYCH

 

9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym Centrum Obsługi Klienta, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

 

9.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 • 10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 

10.1. Dane Użytkownika będą przesyłane do krajów trzecich (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika podwykonawcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Pixelpark (Federacja Rosyjska) и Кадр (Republika Białorusi). Administrator zapewnia, że dane Uzytkowników otrzymają tylko te osoby, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych. Ze wszystkimi usługodawcami zawarto niezbędne umowy o ochronie danych. Wytyczne Administratora w zakresie ochrony danych zapewniają zgodność z odpowiednim poziomem ochrony danych, przede wszystkim poprzez:

 

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 

10.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 • 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

11.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 

11.1.1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 

11.1.2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 

11.1.3. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

 

11.1.4. dokładne i aktualne,

 

11.1.5. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

 

11.1.6. bezpiecznie przechowywane,

 

11.1.7. nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

 

11.2. W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika rekomendowane jest:

 

11.2.1. stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

 

11.2.2. zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim

 

11.2.3. wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu wiadomości na forum itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.picpac.pl. Wylogowanie ze strony www.picpac.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony

 

11.2.4. korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów

 

11.2.5. korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta.

 

11.2.6. jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

 

11.3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

11.4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 

 • 12. DANE KONTAKTOWE

 

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@pic-pac.pl lub adres korespondencyjny: DOMANI Sp. z o.o. ul. Targowa 67/9, 03-729 Warszawa, NIP: 7010945823,

 

12.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail info@pic-pac.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 • 13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.